24.06.2020 r.

Komunikat Prasowy

Dot.: basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja w Polkowicach

Jak co roku basen zewnętrzny ,,Grzybek” przygotowywany był do uruchomienia w sezonie letnim. Wraz z początkiem roku budżetowego 2020 rozpoczęły się procedury związane z zawieraniem stosownych umów na przeglądy zjeżdżalni wodnych, ratownictwo wodne, dostawę chemii basenowej, badanie jakości wody.

W okresie wiosennym obsługa basenu zewnętrznego przygotowywała obiekt do uruchomienia. Z racji skomplikowanego procesu technologicznego, pracownicy obsługi weryfikowali wiele urządzeń i układów mających wpływ na funkcjonowanie obiektu. Na początku czerwca wypełniono wodą niecki basenowe, co pozwoliło na pełne uruchomienie procesu technologicznego i umożliwiło zweryfikowanie poprawności dozowania chemii basenowej, działania filtrów, pomp, zaworów oraz sprawdzenie szczelności połączeń i zbiorników.

Po kilku dniach od pełnego uruchomienia zauważono niepokojący objaw w jednym ze zbiorników przelewowych. Usterka objawiała się niekontrolowanym podnoszeniem się stanu wody w zbiorniku i koniecznością jej upuszczania do sieci kanalizacyjnej, co nie jest normalnym zjawiskiem. Po wnikliwych weryfikacjach okazało się, że woda przedostaje się z betonowej niecki basenu rekreacyjnego, która uległa rozszczelnieniu. Próby zablokowania wycieku nie przyniosły poprawy sytuacji, a usterka okazała się na tyle poważna, że brak jest możliwości naprawy jej w tym sezonie. Wystąpienie usterki nasunęło dodatkowe obawy, że przeciek może wpłynąć na jakość wody w nieckach basenowych, dlatego nasza jednostka zwróciła się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach z prośbą o weryfikację powyższych obaw. Po kontroli sanepidu otrzymaliśmy decyzję, iż obiekt nie może być uruchomiony przed usunięciem awarii.

Basen zewnętrzny „Grzybek” został uruchomiony 22 lata temu i od tamtej pory nie przechodził poważnych remontów, a jedynie doraźne, kosmetyczne naprawy. Poważna awaria, która wystąpiła w tym roku, wymusza modernizację obiektu z uwzględnieniem w etapie długofalowym budowy, między innymi, nowych atrakcji dla dzieci.

Naszym priorytetem jest w tej chwili jak najszybsze przystąpienie do prac, żeby w sezonie letnim 2021 basen zewnętrzny ,,Grzybek” mógł znowu cieszyć mieszkańców Polkowic.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 24.06.2020 r.

POLKOWICE
UL. 3 MAJA 50

TEL. 693 585 931