RODO

INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator Pani/Pana danych:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51, tel. 76 746 90 20
tel. 76 746 90 00, Email: sekretariat@ppk.polkowice.pl

Inspektor Ochrony Danych Stanisław Rozwadowski
Zastępca inspektora ochrony danych Piotr Leśniewicz

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz pod nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610

Strony w dziale:

Strony w dziale: