Dział Organizacji Imprez Sportowych

Kierownik: Sławomir Tarnowski

Telefon: 76 746 90 31

Dział Organizacji Imprez Sportowych (DOIS) zajmuje się:

  • organizowaniem zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,
  • udostępnianiem zarządzanych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb kultury fizycznej i turystyki,
  • organizacją różnych usług dla ludności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,
  • współpracą z innymi jednostkami, organami i organizacjami w zakresie pkt 1-3.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: