Szanowni Państwo,
Informujemy, że Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zostaje otwarte dla interesantów załatwiających sprawy bezpośrednio na stanowiskach. Nadal obowiązują jednak ograniczenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa:

Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Przedsiębiorstwa nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi,

Interesant przebywający w budynku Przedsiębiorstwa i obsługujący go pracownik są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa,

Dla usprawnienia obsługi interesantów zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie,

Zaleca się, aby w miarę możliwości interesanci załatwiali sprawy za pomocą komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.


UWAGA !
POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 12.10.2020 r. W ZWIĄZKU
Z GLOBALNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW. WYJĄTEK BĘDĄ STANOWIŁY SPRAWY PILNE. WSZYSTKIE INNE SPRAWY ZALECAMY ZAŁATWIAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL LUB PRZEZ eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta):


Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że od dnia 01.09.2020 czynne będzie w godzinach od 7.00 do 15.00.


Szanowni Państwo

Informujemy, iż z dniem 25 maja 2020 r. odwołuje się ograniczenia dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów.

Wszystkie sprawy będzie można załatwić osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do przedsiębiorstwa oraz zachowanie dwumetrowej odległości.


WYKAZ TELEFONÓW AWARYJNYCH

Awarie techniczne można zgłaszać do PPK

Dział Inwestycji i Remontów – w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 76/ 746-90-39

Awarie ciepłownicze c.o. i ciepłej wody, oraz awarie w zakresie elektrycznym, wodnym lub kanalizacyjnym można zgłaszać od 15.00 -7.00 i całą dobę w dni wolne od pracy do DYSPOZYTORNI ZEC ul. Dąbrowskiego 2 (baza PGM) pod numerem telefonu: 76/ 845-60-15.

POGOTOWIE DŹWIGOWE CAŁODOBOWO tel. 605-206-500


Polkowicki Pakiet Gospodarczy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirus – COVID-19.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że wnioski w sprawie pomocy odnośnie czynszów dzierżawnych należy składać w siedzibie PPK. Poniżej informacje i link do pobrania wniosku:

https://polkowice.eu/polkowicki-pakiet-gospodarczy-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirus-covid-19/


Szanowni Państwo

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z GLOBALNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW. WYJĄTEK BĘDĄ STANOWIŁY SPRAWY PILNE. WSZYSTKIE INNE SPRAWY ZALECAMY ZAŁATWIAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL LUB PRZEZ eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta):

Tel. Sekretariat: 76-746-90-00, sekretariat@ppk.polkowice.pl,
Tel. Dział Zarządzania Nieruchomościami: 76-746-90-36, 76-746-90-37, 76-746-90-35,
Tel. Dział Zarządzania Obiektami Sportowymi: 76-746-90-26, 76-746-90-27,
Tel. Dział Inwestycji i Remontów: 76-746-90-38, 76-746-90-39,
Tel. Windykacja: 76-746-90-25,
Tel. Czynsze: 76-746-90-26,

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ PPK ZAMIESZCZANE BĘDĄ W ZAKŁADCE “AKTUALNOŚCI”.

Decyzja wynika z dynamicznej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i troską o zdrowie mieszkańców.


OGŁOSZENIE

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, ŻE ZOSTAJE URUCHOMIONA DOMENA INTERNETOWA E-BOOK DLA MIESZKAŃCÓW. ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH NAJEMCÓW LOKALI GMINNYCH O OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO PPK PRZY ULICY 3 MAJA 51 W CELU PODPISANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW ORAZ UZYSKANIA INDYWIDUALNEGO LOGINU I HASŁA. 

• W BIURZE PPK: pokój nr 6 i 3 (Czynsze – na parterze).

| Druki do pobrania eBOK | Portal eBOK |


Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedsiębiorstwo działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994);
• Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); 
• Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. “Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach” oraz zatwierdzenie jej statutu ze zm. 

oraz

• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.);
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późń. zm.).