Wszelkie awarie po godzinach pracy PPK (i w dni wolne) należy kierować do firmy Zakład Energetyki Cieplnej tel. 76 845 60 15.

Zgodnie z umową ZEC przyjmuje i przekazuje służbom technicznym Zamawiającego zgłoszenia o awariach.

OGŁOSZENIE

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, ŻE ZOSTAJE URUCHOMIONA DOMENA INTERNETOWA E-BOOK DLA MIESZKAŃCÓW. ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH NAJEMCÓW LOKALI GMINNYCH O OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO PPK PRZY ULICY 3 MAJA 51 W CELU PODPISANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW ORAZ UZYSKANIA INDYWIDUALNEGO LOGINU I HASŁA. 

• W BIURZE PPK: pokój nr 17 (Czynsze, I piętro).

| Druki do pobrania eBOK | Portal eBOK |

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedsiębiorstwo działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994);
• Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); 
• Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. “Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach” oraz zatwierdzenie jej statutu ze zm. 

oraz

• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.);
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późń. zm.).