Dział Zarządzania Obiektami Sportowymi

Kierownik: Jarosław Łojko

Telefon: 76 746 90 27

Dział Zarządzania Obiektami Sportowymi (DZOS) prowadzi obsługę zasobów sportowych Przedsiębiorstwa w zakresie:

  • całokształtu zagadnień dotyczących administrowania zasobami sportowymi Przedsiębiorstwa,
  • kompleksowej obsługi obiektów sportowych,
  • zawierania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia obiektów sportowych,
  • współpracy z organami lokalnymi,
  • administrowania terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz innymi wyznaczonymi placami służącymi do tych celów,

 


Source URL: https://ppk.polkowice.pl/strona/dzialy-ppk/744-dzial-zarzadzania-obiektami-sportowymi