Polityka prywatności (RODO)

Ochrona Danych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Prawdopodobnie otrzymywaliście Państwo wiele wiadomości email od firm i instytucji informujących o aktualizacjach polityk prywatności i zmianach UE dotyczących ochrony danych. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne również aktualizuje politykę prywatności: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Ułatwia Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują . Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych:
Administratorem Państwa danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym jest Zdzisław Polkowski. Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 512084372) w godzinach od 6:00 do 22:00, za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy:

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
ul. 3-go Maja 51.
59-100 Polkowice.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych
Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kandydatów do pracy, pracowników, kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców, monitoringu, marketingu. Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, blogi, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszych stronach (takich jak opisy przedmiotów) i danych analityki internetowej. Będziemy również zbierane dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

Metody zbierania danych
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio, gdy są one nam przesyłane bądź podawane bezpośrednio, automatycznie podczas nawigacji po Stronach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług powiązanych z Witrynami. Państwa dane osobowe są gromadzone, gdy są nam przekazywane, gdy dokonana zostanie rejestracja w systemie, zakupione zostaną usługi lub towary, dokonany zostanie zapis do newslettera, listy e-mailowej, przesłana zostanie opinia, wypełniona zostanie ankieta lub formularz konkursowy.

Dane osobowe zbierane od innych
Zazwyczaj zbierane są dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jednak czasami zbierane są pewne kategorie informacji osobistych z innych źródeł. W szczególności: dane finansowe i / lub transakcyjne od dostawców usług płatniczych z siedzibą w USA, Wielkiej Brytanii i Australii w celu przetworzenia transakcji; zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook), którzy znajdują się w USA lub Wielkiej Brytanii, którzy mogą przekazywać informacje o Państwu, gdy wykonywane jest połączenie lub logowanie na swoje konto z zewnętrznym dostawcą, który może wysyłać takie informacje, jak rejestracja i profil. Informacje są różne i są kontrolowane przez tego usługodawcę lub autoryzowanego użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności tego usługodawcy; i inne zewnętrzne źródła , dzięki którym otrzymujemy dodatkowe informacje o Państwu (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), takie jak dane demograficzne, informacje o wykrywaniu oszustw i sa łączone z informacjami, które posiadamy . Na przykład ostrzeżenia o oszustwach od dostawców usług, takich jak usługa weryfikacji tożsamości. Otrzymywane są również informacje o działaniach na platformach internetowych i poza nimi za pośrednictwem partnerstwa lub na temat Państwa doświadczeń i interakcji z naszymi partnerskimi sieciami reklamowymi. Otrzymujemy również informacje o Państwu jako posiadaczu praw od autorów stron trzecich.

Pliki cookie i analityka internetowa
Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które są zazwyczaj anonimowymi informacjami i nie ujawniają Państwa tożsamości. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, niektóre z tych informacji mogą być powiązane z tym kontem. Mówimy o następujących rodzajach informacji:

– Państwa adres IP lub adres IP serwera proxy
– żądana nazwa domeny;
– nazwa dostawcy usług internetowych jest czasami przechwytywana w zależności od konfiguracji połączenia z Internetem;
– data i godzina wizyty na stronie internetowej;
– długość sesji;
– strony, do których mają Państwo dostęp;
– ile razy korzystają Państwo z naszej witryny w dowolnym miesiącu;
– adres URL pliku, który jest przeglądany i informacja z nim związana;
– strona internetowa, która odesłała Państwa do naszych Witryn;
– system operacyjny, z którego korzysta Państwa komputer.

Czasami będziemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przykład, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny, można później zobaczyć dodatek do naszych produktów i usług podczas odwiedzania innej witryny.

Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych
Czasami konieczna będzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mieć pewność, że są one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami zarządzania prywatnością. Gdy zasady z w/w powodów zostaną zmienione, wówczas umieścimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji. Konsekwencją zautomatyzowanego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami do pracy.

Klauzula informacyjna dla pracowników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna przy świadczeniu usług 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722) . Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające współpracujące z Administratorem przy realizacji celu przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla klientów 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.). 


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.). Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia w.w wniosku. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo- finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji o monitoringu wizyjnym, poczty elektronicznej i floty dostępne poniżej:

https://alebank.pl/rodo-trasa-samochodu-sluzbowego-pod-kontrola-pracodawcy/

http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/a/rodo-co-bedzie-mogl-pracodawca-szef-zajrzy-do-twojej-komorki-i-skrzynki-pocztowej,13121329/

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1122959,rodo-monitoring-pracownikow-a-ochrona-danych-osobowych.html

Klauzula informacyjna dla marketingu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Działań Marketingowych a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

Strony w dziale:

Strony w dziale: