Zaproszenie do składania ofert cenowych na zadanie p.n.: "Obsługa gastronomiczna basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach"

poniedziałek, 15 Maja 2023

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu prowadzonym na realizację zadania p.n.: "Obsługa gastronomiczna basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach" w okresie letnim tj. od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, sposoby płatności itp. określone zostały w zaproszeniu do składania propozycji cenowej oraz w projekcie umowy dzierżawy. W załączeniu niezbędne dokumenty dotyczące zadania.

red. Administrator

Strony w dziale:

Strony w dziale: