SUCHA GÓRNA UL. PARKOWA 6
TEL. 76/847 92 97

Rezerwacja sali gimnastycznej jest możliwa jedynie na pisemny wniosek złożony w biurze administratora.
Telefon kontaktowy: 76 746 90 26 lub 27