Kierownik: Agnieszka Nogaj

Telefon: 76 746 90 25

Dział Windykacji (DW) zajmuje się sprawami dotyczącymi zadłużeń windykacyjnych, a w szczególności:

 • prowadzeniem czynności przed egzekucyjnych, sądowych i egzekucyjnych w jednostce,
 • obsługą najemców w zakresie zadłużeń czynszowych,
 • wystawianiem wezwań do zapłaty,
 • sporządzaniem ugód o ratalne spłaty zaległości,
 • współpracą z komornikami,
 • nanoszeniem opłat ponoszonych przez jednostkę w procesie dochodzenia należności
 • na kartotekę lokatora,
 • prowadzeniem rozrachunków na kartotekach lokatorskich,
 • przygotowywaniem dokumentacji i zarządzeń w zakresie umarzania należności, zdejmowaniem z kartotek lokatora ( ewidencji analitycznej) oraz ich ewidencja,
 • rozliczaniem wpłat dotyczących sprzedaży opodatkowanej zgodnie z prawem miejscowym,
 • przekazywaniem danych do księgowości na zakończenie miesiąca,
 • prowadzeniem ewidencji dotyczącej świadczeń rzeczowych.