Kierownik: Monika Zagórska

Telefon: 76 746 90 38

Dział Inwestycji i Remontów (DIR) prowadzi obsługę inwestycji i remontów zasobów przekazanych Przedsiębiorstwu w zarządzanie przez Gminę, a w szczególności:

  • dokonuje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • nadzoruje ich eksploatację, konserwację i właściwą gospodarkę remontową,
  • egzekwuje od najemców należytą konserwację lokali i ich wyposażenia,
  • kontroluje stan instalacji technicznych,
  • prowadzi całość dokumentacji i załatwia sprawy związane z wykonawstwem i koordynacją remontów i inwestycji.