29.07.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje iż w związku ze Świętem w dniu 15.08.2022 r. obiekty sportowe zmieniają swoje godzin funkcjonowania:

Stadion miejski, ul. Kopalniana 4: NIECZYNNY,

Orlik, ul. Przemkowska: NIECZYNNY,

Korty tenisowe, ul. 3 Maja 50: NIECZYNNE,

Sala gimnastyczna, ul. Parkowa w Sucha Górna: NIECZYNNE,

Siłownia miejska, ul. 3 Maja 50: NIECZYNNE,

Stadion lekkoatletyczny, ul. 3 Maja 51: od 06:00 do 22:00,

Basen zewnętrzny, ul. 3 Maja 50: od 10:00 do 19:00.

06.07.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu prowadzonym na realizację zadania p.n.: ,,Zapewnienie obsługi handlowej za pomocą automatów na siłowni  przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach” w okresie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert >>

Projekt umowy >>

Formularz propozycji cenowej >>

22.06.2022

Z dniem 25.06.2022 r. basen zewnętrzny czynny jest codziennie (poniedziałek-niedziela) od godz. 10.00 do godz. 19.00.

Atrakcje uruchamiane są w godzinach nieparzystych tj.:
od 11.00 do 12.00
od 13.00 do 14.00
od 15.00 do 16.00
od 17.00 do 18.00
(w przypadku małej ilości osób atrakcje uruchamiane są w godzinach jw. na żądanie u pracowników obsługi obiektu)

INFORMUJEMY IŻ Z PRZYCZYN TECHNICZNYM W TYM SEZONIE NIECKA REKREACYJNA BĘDZIE NIECZYNNA – za utrudnienia przepraszamy.

22.03.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zadanie pn: „Remont schodów zewnętrznych, podjazdu, tarasu”

Część. 1 „Remont schodów zewnętrznych, podjazdu, tarasu świetlic wiejskich
w miejscowościach Guzice, Żuków”

Część. 2 „Montaż balustrady świetlicy wiejskiej w miejscowości Guzice”

Zaproszenie do złożenia oferty – FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ

Specyfikacja techniczna – remont schodów zewnętrznych podjazdu i tarasu

Projekt umowy – remont schodów zewn., podjazdu i taras

Dokumentacja fotograficzna Guzice

Dokumentacja fotograficzna Żuków

Przedmiar Guzice

Przedmiar Żuków

05.11.2021

UWAGA !
POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 05.11.2021 r. W
ZWIĄZKU Z GLOBALNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE
BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW. WYJĄTEK BĘDĄ STANOWIŁY SPRAWY PILNE.
WSZYSTKIE INNE SPRAWY ZALECAMY ZAŁATWIAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM
E-MAIL LUB PRZEZ eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta):

Tel. Sekretariat: 76-746-90-00, sekretariat@ppk.polkowice.pl;
Tel. Dział Zarządzania Nieruchomościami: 76-746-90-36, 76-746-90-37, 76-746-90-35;
Tel. Dział Zarządzania Obiektami Sportowymi: 76-746-90-27, 76-746-90-41;
Tel. Dział Organizacji Imprez Sportowych: 76-746-90-31
Tel. Dział Inwestycji i Remontów: 76-746-90-38, 76-746-90-39,
Tel. Dział Zamówień Publicznych i Administracji: 76-746-90-29, 76-746-90-33,
Tel. Windykacja: 76-746-90-25;
Tel. Czynsze: 76-746-90-26,

Decyzja wynika z dynamicznej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i troską o zdrowie mieszkańców.

29.06.2021

Polkowice, 29 czerwca 2021 r.

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz terminu na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pn.:

„Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zmianie ulegają terminy wskazane w Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Modernizację i budowę budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w ten sposób, że:

  1. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 30 lipca 2021 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zapraszającego jest Sergiusz Pachuta Tel. 501 597 816; e-mail: s.pachuta@ingenis.pl.

Polkowice, 07 czerwca 2021 r.

ZMIANA TERMINU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz terminu na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pn.:

„Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zmianie ulegają terminy wskazane w Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Modernizację i budowę budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w ten sposób, że:

Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 30 czerwca 2021 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zapraszającego jest Sergiusz Pachuta Tel. 501 597 816; e-mail: s.pachuta@ingenis.pl.

19.05.2021

ZMIANA TERMINU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pn.:

„Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zmianie ulega termin wskazany w Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w ten sposób, że:

Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 7 czerwca 2021 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zapraszającego jest Sergiusz Pachuta Tel. 501 597 816; e-mail: s.pachuta@ingenis.pl.7 czerwca

Polkowice, 30 kwietnia 2021 r.

ZMIANA TERMINU NA ZŁOŻENIE ANKIET

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz terminu na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pn.:

„Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zmianie ulegają terminy wskazane w Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w ten sposób, że:

1.    Termin na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 6 maja 2021 r.

2.    Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 20 maja 2021 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zapraszającego jest Sergiusz Pachuta Tel. 501 597 816; e-mail: s.pachuta@ingenis.pl.

Polkowice, 30 kwietnia 2021 r.

ZMIANA TERMINU NA ZŁOŻENIE ANKIET

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz terminu na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pn.:

„Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Zmianie ulegają terminy wskazane w Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w ten sposób, że:

1.    Termin na złożenie ankiet w ramach wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 6 maja 2021 r.

2.    Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych ulega wydłużeniu i przewidywany jest na 20 maja 2021 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zapraszającego jest Sergiusz Pachuta Tel. 501 597 816; e-mail: s.pachuta@ingenis.pl.

 

16.04.2021

Dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w teście rynku dla Przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.


Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, w tym jego zakresu, źródeł i warunków finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Prosimy o lekturę Memorandum Informacyjnego oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego. Ogłoszenie postępowania związane z wyborem partnera prywatnego planowane jest na II-III kwartał 2021 roku.


Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu.
Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: s.pachuta@ingenis.pl

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych PPK

Formularz ankiety

Memorandum Informacyjne

21.01.2021

Szanowni Państwo, w związku z faktem, że Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji rynkowych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) prosimy o nie składanie ankiet w ramach rozeznań rynkowych dla postepowania pn.: „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o rozpoczęciu powyższej procedury wraz ze wszelkimi szczegółami na swojej stronie internetowej.

Dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w teście rynku dla Przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego“.

Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, w tym jego zakresu, źródeł i warunków finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Prosimy o lekturę Memorandum Informacyjnego oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 08 lutego 2021 r.  Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego. Ogłoszenie postępowania związane z wyborem partnera prywatnego planowane jest na II-III kwartał 2021 roku.

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: s.pachuta@ingenis.pl

Memorandum Informacyjne

Formularz ankiety

15.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w celu rozeznania cen.

Zwracamy się z zaproszeniem do złożenia propozycji na zadanie pn.: 

„Wykonanie usługi w zakresie obsługi prawnej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego”

Zapytanie ofertowe wykonanie usługi w zakresie obsługi prawnej

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie II

24.06.2020 r.

Komunikat Prasowy

Dot.: basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja w Polkowicach

Jak co roku basen zewnętrzny ,,Grzybek” przygotowywany był do uruchomienia w sezonie letnim. Wraz z początkiem roku budżetowego 2020 rozpoczęły się procedury związane z zawieraniem stosownych umów na przeglądy zjeżdżalni wodnych, ratownictwo wodne, dostawę chemii basenowej, badanie jakości wody.

W okresie wiosennym obsługa basenu zewnętrznego przygotowywała obiekt do uruchomienia. Z racji skomplikowanego procesu technologicznego, pracownicy obsługi weryfikowali wiele urządzeń i układów mających wpływ na funkcjonowanie obiektu. Na początku czerwca wypełniono wodą niecki basenowe, co pozwoliło na pełne uruchomienie procesu technologicznego i umożliwiło zweryfikowanie poprawności dozowania chemii basenowej, działania filtrów, pomp, zaworów oraz sprawdzenie szczelności połączeń i zbiorników.

Po kilku dniach od pełnego uruchomienia zauważono niepokojący objaw w jednym ze zbiorników przelewowych. Usterka objawiała się niekontrolowanym podnoszeniem się stanu wody w zbiorniku i koniecznością jej upuszczania do sieci kanalizacyjnej, co nie jest normalnym zjawiskiem. Po wnikliwych weryfikacjach okazało się, że woda przedostaje się z betonowej niecki basenu rekreacyjnego, która uległa rozszczelnieniu. Próby zablokowania wycieku nie przyniosły poprawy sytuacji, a usterka okazała się na tyle poważna, że brak jest możliwości naprawy jej w tym sezonie. Wystąpienie usterki nasunęło dodatkowe obawy, że przeciek może wpłynąć na jakość wody w nieckach basenowych, dlatego nasza jednostka zwróciła się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach z prośbą o weryfikację powyższych obaw. Po kontroli sanepidu otrzymaliśmy decyzję, iż obiekt nie może być uruchomiony przed usunięciem awarii.

Basen zewnętrzny „Grzybek” został uruchomiony 22 lata temu i od tamtej pory nie przechodził poważnych remontów, a jedynie doraźne, kosmetyczne naprawy. Poważna awaria, która wystąpiła w tym roku, wymusza modernizację obiektu z uwzględnieniem w etapie długofalowym budowy, między innymi, nowych atrakcji dla dzieci.

Naszym priorytetem jest w tej chwili jak najszybsze przystąpienie do prac, żeby w sezonie letnim 2021 basen zewnętrzny ,,Grzybek” mógł znowu cieszyć mieszkańców Polkowic.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 24.06.2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż z dniem 25 maja 2020 r. odwołuje się ograniczenia dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów.

Wszystkie sprawy będzie można załatwić osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do przedsiębiorstwa oraz zachowanie dwumetrowej odległości.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 29 maja 2020 r. PPK będzie czynne w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 7:30-15:00

piątek: 7:30-14:00

Natomiast od 01 czerwca 2020 r. PPK będzie czynne w godzinach:

poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

06.05.2020 Zaproszenie do składania propozycji cenowej

02.04.2020

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, ŻE OD 1 KWIETNIA 2020 DO ODWOŁANIA BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH:

  • PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 7:30-15:00
  • PIĄTEK 7:30-14:00

16.03.2020

Szanowni Państwo

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z GLOBALNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW. WYJĄTEK BĘDĄ STANOWIŁY SPRAWY PILNE. WSZYSTKIE INNE SPRAWY ZALECAMY ZAŁATWIAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL LUB PRZEZ eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta):

Tel. Sekretariat: 76-746-90-00, sekretariat@ppk.polkowice.pl,
Tel. Dział Zarządzania Nieruchomościami: 76-746-90-36, 76-746-90-37, 76-746-90-35,
Tel. Dział Zarządzania Obiektami Sportowymi: 76-746-90-26, 76-746-90-27,
Tel. Dział Inwestycji i Remontów: 76-746-90-38, 76-746-90-39,
Tel. Windykacja: 76-746-90-25,
Tel. Czynsze: 76-746-90-34,

DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ PONIŻSZE OBIEKTY SPORTOWE ZARZĄDZANE PRZEZ PPK ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA:

SIŁOWNIA MIEJSKA, ul. 3 Maja 50 w Polkowicach,
KORTY TENISOWE, ul. 3 Maja 50 w Polkowicach,
ORLIK ul. Przemkowska,
SALA GIMNASTYCZNA w Suchej Górnej,
SKATEPARK i BOISKA SPORTOWE (SYNTETYCZNE), Stadion Lekkoatletyczny, ul. 3 Maja 51.

Decyzja wynika z dynamicznej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i troską o zdrowie mieszkańców.


14.08.2019

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zawiadamia, iż z dniem 01.09.2019 r. ulega likwidacja KASY w siedzibie naszej jednostki. Jednocześnie informujemy o możliwości dokonywania wpłat bez prowizji w banku PKO BP ul. Rynek 38 w Polkowicach, bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki o nr. 39 1020 3017 0000 2602 0190 6601 lub na indywidualny nr rachunku, który znajduje się na fakturze (konieczność podania nr rachunku w banku).

Za utrudnienia przepraszamy.